Wieczór na Parkowej - debata międzypokoleniowa - relacja

„Rola tradycji w kształtowaniu poczucia przynależności regionalnej”, to temat debaty międzypokoleniowej, która odbyła się w sali tysiąclecia 25 września 2013 roku, w ramach pierwszego po wakacjach Wieczoru na Parkowej. W debacie udział wzięli: władze miasta, burmistrz Marek Cebula, z-ca burmistrza Grzegorz Garczyński, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Miechowicz, radni Radosław Sujak oraz Kazimiera Potocka, historycy - Jerzy Szymczak i Tomasz Struk.

Najstarsze pokolenie, najbardziej związane z tradycją reprezentowała zesłanka na Sybir Maria Łój. Środowisko społeczne reprezentowali: artystka Małgorzata Opara, przedstawiciele PTTK –u, rodzina Państwa Cierpiszów, Zdzisław Paduszyński (TMZK), natomiast młode pokolenie reprezentowały siostry Kamila i Monika Maryniaczyk.

Tradycja - przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, sposoby myślenia i zachowania towarzyszą przez wieki człowiekowi i stanowią sporą część kultury, przysłowiowej soli naszego życia. Ziemia Lubuska to tygiel wielokulturowy, a powojenna kilkudziesięcioletnia historia to jeszcze mało, by wypracować coś co łączyłoby nas poza miejscem urodzenia. Burzliwa debata trwała bardzo długo, ale jedno jest ważne, dziś już nikt nie mówi, że ten czy tamten pochodzi zza Buga czy kieleckiego, wszyscy mieszkamy tutaj i tu jest nasza mała Ojczyzna.

D.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdjęcia zbiory własne)