INTEGRACJA w BIBLIOTECE
650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI - SPOTKANIE Z PODOPIECZNYMI Powiatowego Ośrodka Wsparcia "INTEGRACJA"

Jubileuszowy Rok 2014 został ogłoszony czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem: 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI.

Nasza Biblioteka propagowanie informacji i wiedzy na temat historii książki, rozpoczęła organizując spotkanie z podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia "INTEGRACJA". 19 marca 2014 r., w Czytelni dla Dorosłych, nasza koleżanka Katarzyna Adamkiewicz, przygotowała prezentację, w której przedstawiła jak przez lata kształtowało się pismo oraz na jakich materiałach było tworzone. Chętni - przy pomocy takich atrybutów jak żelazko i ściereczki - mogli odczytywać tzw. niewidzialne pismo.
 
 
 
(zdjęcia zbiory własne)