ŻYCIE Z PASJĄ - wspomnienia o Tadeuszu Słomińskim - relacja

"Tak niedawno żeśmy się spotkali
a już pożegnania nadszedł czas.
Tyleśmy ze sobą przeżywali
a dziś już wspomnienia łącza nas(...)"

Autor zacytowanego tekstu piosenki ("Tango pożegnalne"), tak celnie ujmuje czas, który mamy tu na Ziemi. Niepostrzeżenie mijają lata i okazuje się...że to już....już minęło nasze życie. Jednak czy całkiem przemijamy..?

Ktoś mądry powiedział:
"Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich" - wierzymy zatem, że Tadeusz Słomiński w naszej pamięci żył będzie wiecznie, bowiem pozostawił po sobie wiele cennych pamiątek, które będą pielęgnowały pokolenia Krośnian.
Wieczór wspomnień, wieczór pełen wzruszeń i ludzi, dla których zmarły był bliskim współpracownikiem, przyjacielem, znajomym czy krewnym odbył się 9 kwietnia 2014 r w sali 1000-lecia Urzędu Miasta, gdzie spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej aby zainaugurować obchody 55. Rocznicy powstania Towarzystwa, wspomnieniami o jego współzałożycielu Tadeuszu Słomińskim.

Dzięki TV Odra oraz zespołowi gimnazjalistów pracującego pod opieką Magdaleny Struk - nauczycielki historii, zebrani po raz kolejny mogli zobaczyć i usłyszeć zmarłego, który opowieść o historii powojennego Krosna, zgodził się uwiecznić na taśmie filmowej.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy kwietniowy Wieczór na Parkowej spędziliście razem z nami. Szczególne podziękowania kierujemy do tych z Państwa, którzy tak ciepło wspominali zmarłego: Marek Cebula, Andrzej Chinalski, Zdzisław Paduszyński, Kazimiera Potocka, Józef Cieślak, Elżbieta Gutowska (z domu Słomińska).
Dziękujemy również TMZK za przygotowanie poczęstunku.

I.J.

 /zdjęcia zbiory własne/