Warsztaty ,,Asertywność – naucz się mówić nie” - podsumowanie
Od września do grudnia 2014  roku  Oddział dla Dzieci i filie w Osiecznicy,  Radnicy   i Wężyskach  prowadziły zajęcia   „Asertywność – naucz się mówić nie”. Odbiorcami były  dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy OPS w Krośnie  Odrzańskim   i dzieci  ze  szkół   podstawowych w Osiecznicy, Radnicy i Wężyskach. Środki na ich realizację Biblioteka pozyskała z Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej.
Warsztaty miały na celu dostarczenie podstawowych wiadomości na temat skuteczności odmawiania, umiejętności asertywnego zachowania i reagowania w różnych sytuacjach społecznych.
Dzieci w trakcie spotkań rozpoznawały zachowania agresywne, asertywne i uległe, opracowały „Dekalog zdrowego stylu życia”. Odbyły się także zajęcia z panią Anną Kawą - pedagogiem i panią Magdaleną Krysińską pedagogiem - terapeutą  na temat profilaktyki uzależnień.
Dzieci z  zainteresowaniem oglądały  filmiki  edukacyjne  o postawie  asertywnej  w grupie rówieśniczej. Uczestnicy zaprezentowali także swoje zdolności w konkursie plastycznym pt. ,,Jestem asertywny” i  wykonali ciekawe plakaty.   Wykazali  się   wiedzą w teście  pt. ,,Umiem mówić  nie”.  Każde spotkanie kończyło się słodkim poczęstunkiem oraz owocową  herbatką. Podczas ostatniego dnia zajęć odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie nagród. W czasie wszystkich  17 spotkań wzięło udział 104 dzieci.