Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych

pon. - pt.  10:00 - 18:00

sob.  8:00  - 13:00

tel. 068 383 5026 

e-mail: w y p o z y c z a l n i a . k r o s n o @ w p . p l   

 

 

Oddział dla Dzieci

pon., wt., śr., pt. 9:00 - 17:00

czw. 8:00 - 15:00

sob. 8:00 - 13:00

tel.  068 383 5026 

e-mail: o d d z i a l d l a d z i e c i 5 0 @ w p . p l

 

 

Oddział Pedagogiczny

pon., wt., śr., pt. 09:00 - 17:00

czw.. 08:00 - 15:00

sob. 08:00 - 13:00

Uwaga!!! W soboty wejście przez Oddział dla Dzieci.

e-mail: o d d z i a l_p e d a g o g i c z n y @ w p . p l 

 


 

 

 

BPMiG w Krośnie Odrzańskim posiada ( stan na koniec 2008 roku ) 64.018 jednostek inwentarzowych w tym:

Książki   - 59.068

Czasopisma  - 148

Zbiory specjalne  - 4738

Dokumenty elektroniczne – 64

Informacja o zbiorach i miejscu ich udostępniania znajduje się w katalogach kartkowych poszczególnych działów, a od 2005 r. opisy nabytków znajdują się też w e-katalogu.