Informacja o usługach świadczonych przez bibliotekę:

 

 

Usługi kserograficzne,  czarno – białe i wydruki komputerowe , czarno – białe

Cena:    A4   0,30 zł.                                                                     

            A 3  0,40 zł. 

 

Darmowa kawiarenka internetowa