Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

18 listopada 2009 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2009 Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim. Koło liczy dziewięciu członków z bibliotek publicznych i szkolnych.

Więcej…
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - historia

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym i poznawczym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce. Jako Związek Bibliotekarzy Polskich powołane zostało w 1917 roku. Związek, w wolnej Polsce, podjął wielkie dzieło upowszechniania czytelnictwa oraz tworzenia placówek bibliotecznych. Dźwigał kulturę polską ze zniszczeń zaborczych i opóźnień cywilizacyjnych. Dbał o profesjonalną rangę zawodu bibliotekarza. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku
i okupacja ziem polskich spowodowały, iż Związek Bibliotekarzy Polskich działał do 1944 roku jako organizacja tajna, ochraniając zbiory biblioteczne przed zniszczeniem bądź ich rozgrabieniem.

Więcej…